Omdat de website een zeer belangrijk onderdeel is van jouw bedrijf is het belangrijk dat deze voldoet aan de AVG. Websitebezoekers, (potentiële) klanten, maar ook de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de mogelijkheid om ieder moment de website te bezoeken. Met behulp van Praivacy zorg je ervoor dat je op een correcte wijze persoonsgegevens verzamelt en verwerkt en dat de website aan de AVG voldoet. Je ontloopt hiermee het risico op een boete en zorgt tevens voor een goede uitstraling richting jouw (potentiële) klant. Praivacy zorgt voor de volgende onderdelen op jouw website:

  • Een cookiemelding die volgens de AVG-normen toestemming verkrijgt
  • Een cookieverklaring waarin alle gebruikte cookies worden uitgewerkt
  • Een op maat gemaakte privacyverklaring
Cookiemelding

Het eerste onderdeel waar Praivacy voor zorgt is een cookiemelding die volledig voldoet aan alle eisen vanuit de AVG. Veel websites zijn in het bezit van een cookiemelding, maar een enkele website is in het bezit van een cookiemelding die volgens de AVG-normen toestemming verkrijgt. Praivacy is een combinatie tussen gespecialiseerde privacy juristen en voortdurend ontwikkelde intelligente software. Op deze manier kunnen wij een cookiemelding leveren die goed en nauwkeurig werkt, maar daarnaast ook voldoet aan alle eisen die worden gesteld door de AVG. Onze cookiemelding:

  • Zorgt dat er geen cookies, waar toestemming voor nodig is, geplaatst worden bij het openen van de website.
  • Geeft de bezoeker een vrije keuzemogelijkheid voor het plaatsen van cookies. Jouw bezoeker krijgt de mogelijkheid om alle cookies te accepteren of juist bepaalde cookies of cookie-categorieën aan- en uit te zetten.
  • Slaat de keuze van de bezoeker op in een later te benaderen logbestand. De AVG eist dat de website eigenaar kan aantonen dat iemand expliciet toestemming heeft gegeven.
  • Geeft de bezoeker vervolgens een eenvoudige opt-out mogelijkheid. Als een bezoeker besluit geen toestemming meer te geven voor cookies kan hij dat gemakkelijk aanpassen, net zo makkelijk als dat het was om de toestemming voor plaatsing te geven.
  • Geeft de bezoeker altijd een volledig overzicht van de gebruikte cookies, zodat aan de informatieplicht uit de AVG is voldaan.
Cookieverklaring

Naast de cookiemelding moet een website, indien zij gebruikt maakt van cookies, ook in het bezit zijn van een cookieverklaring. Door middel van de cookieverklaring wordt de websitebezoeker geïnformeerd over de aanwezige cookies. Er wordt gedetailleerd aangegeven welke cookies er actief zijn op de website, wat de functionaliteit van deze cookies is en hoelang deze cookies op het apparaat van de websitebezoeker bewaard zullen blijven.

Privacyverklaring

Tot slot zorgt Praivacy voor het opstellen van een op maat gemaakte privacyverklaring. Alle persoonsgegevens die via jouw website worden verzameld worden hierin uitgebreid beschreven. Persoonsgegevens worden vaak verzameld door middel van formulieren, bijvoorbeeld een contact- of sollicitatieformulier. In de privacyverklaring wordt specifiek opgenomen voor welk doel een persoonsgegeven wordt verzameld, hoelang deze wordt bewaard en op welke manier ze worden beveiligd. Praivacy zorgt ervoor dat er aan deze eisen wordt voldaan en dat de privacyverklaring volledig voldoet aan de privacywetgeving.

Dagelijkse update

Een belangrijk onderdeel van Praivacy is dat jouw website elke 24 uur automatisch wordt bezocht door ons. Zijn er onderdelen op de website gewijzigd, nieuwe cookies actief of is er een nieuw formulier geplaatst, dan zorgt ons systeem ervoor dat deze wijzigingen worden doorgevoerd in de cookiemelding, cookieverklaring en privacyverklaring. Ook eventuele nieuwe eisen en wetswijzigingen zullen wij verwerken in de verklaringen. Op deze manier zijn de geleverde producten ook in de loop van de tijd up-to-date en blijft jouw website voldoen aan de AVG. Je hebt geen omkijken meer naar jouw website op het gebied van privacy, die verantwoordelijkheid neemt Praivacy op zich.